بیمه ایرانیان

مشمولین :
 
در این بخش کلیه افراد ایرانی فاقد پوشش بیمه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
حق بیمه:
حق بیمه قابل پرداخت جهت هر فرد در هر سال بر اساس نرخ مصوب هیأت محترم وزیران در همان سال تعیین
می گردد. درسالجاری 50% حق بیمه سرانه مصوب توسط دولت پرداخت می گردد و از50% باقیمانده 35% در صورت تشخیص نیازمندی افراد توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی، بعنوان تخفیف به افراد فاقد تمکن مالی تعلق می گیرد که دراینصورت متقاضیان ملزم به پرداخت 15% از حق بیمه سرانه می باشند وبرای بیمه شدگان دفترچه بیمه ای با تاریخ اعتبار یکساله صادر می شود.

مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه:

الف) تکمیل فرم بیمه نامه (ثبت تاریخ و شماره از طرف بیمه گر الزامی است.)

ب) اصل شناسنامه سرپرست و کپی صفحه اول و دوم(در صورت توضیحات کپی از صفحه توضیحات نیز الزامی است)

 پ) تصویر از صفحه اول شناسنامه همسر و فرزندان (زیر 18 سال) و افراد تبعی

ت) تصویر کارت ملی همه افراد متقاضی (از دو طرف)

ث) فیش پرداخت حق بیمه

ج) هزینه صدور دفترچه

چ) فرم تکمیل شده عدم توان مالی (در صورت درخواست تخفیف)

د) یک قطعه عکس جدید (4×3) برای سنین بالای 2 سال


مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه:

الف) ارائه دفترچه قبلی. (جهت اخذ برگ مشخصات)

ب) فیش هزینه صدور دفترچه

پ) یک قطعه عکس جدید (4×3) برای افراد بالای 2 سال سن (در صورت نیاز)


مدارک مورد نیاز جهت صدور المثنی دفترچه:

الف) تکمیل فرم صدور دفترچه المثنی

ب) اصل یا کپی کارت ملی جهت رؤیت و کنترل 

پ) فیش هزینه صدور دفترچه

ت) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال


مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه:

الف) تکمیل فرم بیمه نامه

ب) اصل شناسنامه سرپرست و تصویر صفحات اول و دوم (در صورت وجود توضیحات کپی از صفحه آخر الزامی است).

پ) عقد قرارداد جدید در صورت درخواست استمرار بیمه های گروهی

ت) فیش واریزی حق بیمه

ث) فیش هزینه صدور دفترچه

ج) عکس جدید(4×3) برای سنین بالای 2 سال (در صورت نیاز)

چ) ارائه فرم تکمیل شده عدم توان مالی( در صورت درخواست بهره مندی از تخفیف)

 

مدارک مورد نیاز جهت ابطال دفترچه:

الف) درخواست کتبی ازطرف بیمه شده مبنی بر اعلام علت ابطال (علت منطبق با ضوابط و قوانین)

ب) ارائه آخرین دفترچه بیمه که دارای تاریخ اعتبار می باشد.

محل دریافت دفترچه:
  الف) جهت  تعویض / ابطال و المثنی دفترچه از طریق ادارات بیمه / نماینگیها / دفاتر پیشخوان

  ب) جهت صدور اولیه / تمدید دفترچه علاوه بر محلهای بند الف از طریق پورتال سازمان بیمه سلامت به آدرس اینترنتی زیر میتوان اقدام نمود.

http://ihio.gov.ir