استان
مدیر کل
مسئول دفتر
تلفن مدیریت
نمابر
تلفنخانه
کد استان
پست الکترونیکینشانی سایت
 
آدرس سایت
آذربایجان شرقی
دکتر وحید مجیدی
آقای عبادی
33350955
33350955
304-33351301
041
آذربایجان غربی
دکتر نادر نانبخش
آقای زارعی
32233735
32223083
32232238
32238207
32223289
044
اردبیل
دکتر سید وحید خلیل الهی
آقای یونسی
33714737
7714737
33710008
045
اصفهان
دکتر حسین بانگ
خانم زابلیان
36674988 36674300
36670616
4-36674981
031
ایلام
آقای دکتر نورالدین رحیمی
آقای فتح الهی
32233080
32233081
7-32233060
084
بوشهر
دکتر پرویز رمضانی
آقای توکلی
3539324
3532090
2-3532091
0771
تهران
دکتر مهدی قنادی (سرپرست)
آقای فقیهی
88964016
88964014
5-88966091
021
چهارمحال و بختیاری
دکتر اصغر فرامرزی
آقای کریمی
2252844
2252843
6-2252845
0383
خراسان شمالی
دکتر محسن رعنایی
آقای احمدزاده
32238350
32233649
32233485
058
خراسان رضوی
دکتر علیرضا رمزی
آقای بدری
8411723
8418010
4-8459922
0513
خراسان جنوبی
دکتر حسین خوبان
آقای شمس آبادی
32424578
32424583
3-32424570
056
خوزستان
دکتر شاهرخ جابرزاده
آقای صیفوری
33389039
33915109
6-33384895
061
زنجان
دکتر مجید صادقی
آقای مرادی
33134400
33134404
33134000
024
سمنان
دکتر علیرضا اعرابی
آقای شاهورانی
33334252
33331573
33328018 - 33327892
023
سیستان و بلوچستان
دکتر محمد صفدری
آقای نور علی سجادی
33413361
33413360
33412496
33434530
054
فارس
دکتر رضا ممتحن
آقای نجف پور
32323839
32322546
32324312
071
قزوین
دکتر قاسم بهرامی
آقای بهتوئی
33690154
33690143
33690141
33690151
028
قم
دکتر محمد رضا فخاریان قمی
آقای تلخابی
32602983
32603060
5-32603154
32603556
025
کردستان
دکتر انور اسماعیلی
آقای نصری
33284870
33284756
18-33247917
087
کرمان
محمد جعفری
آقای غفاری
32133326و 52
32133928
32111043
32132928
034
کرمانشاه
کیومرث مظفری
آقای صدیقی
37245667
244361
37241849
37259100
083
کهگیلویه و بویراحمد
سید یداله حسینی 
آقای شهابی
33229630
33226890
332229200
332220405
074
گلستان
دکتر سید محمد حسینی
آقای حسین ده ملایی
32368918
32368916
32368917
32368901
017
گیلان
دکتر علی اکبری
آقای یوسف پور
3230956
3229352
3220836-3224065-3230857
0131
لرستان
خانم دکتر مریم آزادی
خانم سلامت 
33312402
33312402
2-33316401
066
مازندران
دکتر رسول ظفرمند
خانم فرسادی
33360046
33364245
33360244
011
مرکزی
دکتر محمد رضا جیریایی
آقای امر اللهی نژاد
32214490
32228045
32222912
086
هرمزگان
دکتر علی علیزاده
خانم نیک زاد
33345104
33345102
9-33345107
076
همدان
دکتر سعید فرجی
آقای شریعتی
38324120
38323179
9-38323026
081
یزد
دکتر محمد دریجانی
آقای فضلی
6230770
6240281
2-6246340
0351
البرز
دکتر سعید جوانشیر
خانم اکبر نژاد
34472411
34411150
5-34472393
026