استانها
سایت استان ها
توجه:جهت ورود به سایت ادارات کل بیمه سلامت هر استان، از روی نقشه بر روی ناحیه آن استان کلیک نمایید.
نقشه ایران
اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی اداره کل بیمه سلامت استان اردبیل اداره کل بیمه سلامت استان تهران اداره کل بیمه سلامت استان ایلام اداره کل بیمه سلامت استان بوشهر اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان اداره کل بیمه سلامت استان چهار محال و بختیاری اداره کل بیمه سلامت استان خراسان جنوبی اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی اداره کل بیمه سلامت استان خراسان شمالی اداره کل بیمه سلامت استان خوزستان اداره کل بیمه سلامت استان زنجان اداره کل بیمه سلامت استان سمنان اداره کل بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان اداره کل بیمه سلامت استان فارس اداره کل بیمه سلامت استان قزوین اداره کل بیمه سلامت استان قم اداره کل بیمه سلامت استان گلستان اداره کل بیمه سلامت استان گیلان اداره کل بیمه سلامت استان لرستان اداره کل بیمه سلامت استان مازندران اداره کل بیمه سلامت استان مرکزی اداره کل بیمه سلامت استان هرمزگان اداره کل بیمه سلامت استان همدان اداره کل بیمه سلامت استان کردستان اداره کل بیمه سلامت استان کرمان اداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه اداره کل بیمه سلامت استان کهکیلویه و بویراحمد اداره کل بیمه سلامت استان یزد اداره کل بیمه سلامت  منطقه کاشان اداره کل بیمه سلامت استان البرز