هرمزگان
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
آخرين ويرايش سایت
اخبار
اطلاعیه ها
اوقات شرعي
بازديدها
پيوندهاي ویژه
تقويم
جاذبه های استان
جستجو
خدمات ویژه همکاران
زمان ديجيتال
شکایات
فايل ها
منوی کارتابل
منوي افقي اصلي بالاي سايت
منوي خدمات الكترونيك سمت راست سايت(نارنجي)
میز خدمت الکترونیکی
نظر خواهي
ورود كاربران
وضعیت پرداخت موسسات
ورود كاربران
اخبار
1397/10/30 يكشنبه به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان هرمزگان مطالبات مراکز دولتی و خصوصی ،طرف قرار داد سال 96 در استان هرمزگان تسویه شد دکتر علیزاده در گفتگوی با خبر نگار آهینا از پرداختی های سال 96 خبرداد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان هرمزگان : دکتر علیزاده در گفتگو با خبر نگار آهینا از پرداخت مطالبات به موسسات طرف قرار دادسال 96  تا مورخ 29 دی ماه سال جاری به مبلغ 081/674/329/001/3 ریال قطعا" تسویه گردیده است وی گفت :پرداخت مطالبات موسسات دولتی دانشگاهی طرف قرارداد بیمه سلامت استان هرمزگان مربوط به سال ۹۶ تا کنون 760/936/259/576/1 ریال تسویه شد است و مابقی مطالبات سال 96 در حال پیگیری می باشد  علیزاده اظهار داشتند پرداختی های سال 97 نسبت به سال 96 وضعیت مطلوبی طبق جدول ذیل داشته است  

تسویه

دولتی دانشگاهی 97

خصوصی وغیر دانشگاه 97

سطح یک 97

مطالبات تسویه شده در سال 97

926/206/511/990

101/219/122/128

868/587/740/657

مطالبات پرداخت نشده سال 96 تا کنون  

607/380/161/389

748/142/607/42

829/487/551/29

 

دکتر علیزاده مدیرکل بیمه سلامت  تصریح کرد: رعایت حقوق شهروندی از جمله ویژگی های یک سازمان پاسخگو است، و رعایت حقوق شهروندی در حوزه سلامت از جمله اهداف این سامانه است.

مدیر کل بیمه سلامت استان هرمزگان گفت : مردم می توانند به صورت 24 ساعته نقطه ،نظرات  وپیشنهادات خود در خصوص بیمه سلامت را از طریق این سامانه 1666مطرح کنند.

وی همچنین از برگزاری نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت که همراه یاشش محور اصلی با عناوین آموزش، پیشگیری و ارتقای سلامت، پوشش بیمه‌ای، قوانین و مقررات و فرآیندها، کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت، مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی و نظارت بر خدمات بیمه سلامت است استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم این هم‌اندیشی منشاء یک حرکت نوین علمی با دیدگاه‌های کارشناسی همراه با نظر نخبگان در سراسر کشور موجب پیشبرد اهداف سلامت در جامعه مؤثر واقع شود.
 
امتیاز دهی